Powrót do pracy po długim okresie poświęconym opiece nad dziećmi może być zarówno ekscytujący jak i wymagający. Dla wielu mam, zwłaszcza tych, które wychowują dwójkę lub trójkę dzieci, decyzja o ponownym zaangażowaniu się w karierę wymaga starannej analizy i planowania takiego ruchu. Warto jednak pamiętać, że istnieją skuteczne strategie ułatwiające ten proces.

Umiejętna wycena przedsiębiorstwa jest jedną z kluczowych kompetencji współczesnych biznesów – zarówno w kontekście ich bieżącej działalności, jak i planowanego rozwoju. Istnieje kilka czynników, które mogą powodować przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości firmy. Co sprawia, że wycena firmy nie odzwierciedla jej faktycznej wartości?