wtorek, 03 październik 2023 16:19

Nowa płaca minimalna w 2024 r. - Jakie zmiany czekają działy kadr i płac?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)
szkolenia kadry i płace szkolenia kadry i płace mat.prasowe

Płaca minimalna odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego rynku pracy. Ostatnio dość często obserwujemy zmiany w jej wysokości, co ma wpływ na pracowników, pracodawców oraz dział kadr i płac. W tym artykule omówimy, na jakie zmiany związane z nową płacą minimalną w 2024 roku powinien przygotować się dział kadr i płac.

 

Problem z nową płacą minimalną

Płaca minimalna jest kluczowym elementem polskiego rynku pracy. Ustalana przez rząd, określa minimalne wynagrodzenie pracownika za pełen miesiąc pracy. Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania tej kwoty, aby nie naruszać praw pracowniczych.

Zmiany w płacy minimalnej w 2023 roku

W roku 2023 mieliśmy już okazję obserwować dwukrotną podwyżkę płacy minimalnej. Pierwsza z nich miała miejsce 1 stycznia 2023 roku i podniosła minimalne wynagrodzenie do 3490 zł brutto. Kolejna zmiana obowiązywała od 1 lipca 2023 roku i wynosiła 3600 zł brutto. Wydaje się, że rok 2024 przyniesie kolejne rekordowe podwyżki.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi założeniami rządowymi, od stycznia 2024 roku płaca minimalna wyniesie 4242 zł brutto, a od lipca tego samego roku wzrośnie do 4300 zł. W ciągu roku będziemy świadkami dwukrotnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wraz z tym dynamicznym wzrostem płacy minimalnej, rosną również stawki godzinowe. Na początku 2024 roku wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy osiągnie 27,70 zł, a od 1 lipca wzrośnie do 28,10 zł.

Zmiany w płacy minimalnej - Wyzwanie dla działów kadr i płac

Zmiany w płacy minimalnej w 2024 roku stanowią wyzwanie dla działów kadr i płac. Poniżej przedstawimy, jakie konkretne kwestie będą wymagały uwagi oraz jak przygotować się do tych zmian.

Konsekwencje podwyżek dla pracodawców i pracowników

Podwyżki płacy minimalnej wpłyną zarówno na pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy staną przed koniecznością pokrycia wyższych kosztów zatrudnienia pracowników, co może wpłynąć na kondycję finansową firm, zwłaszcza tych z sektora usługowego, takich jak turystyka czy gastronomia. Jednak równocześnie pracownicy zyskają na podwyżkach wynagrodzeń, co wpłynie pozytywnie na ich domowy budżet.

Składki zdrowotne a wynagrodzenie minimalne

Podwyżka płacy minimalnej ma także wpływ na składki zdrowotne dla przedsiębiorców. Minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W związku z tym, wraz z podniesieniem płacy minimalnej, przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacenia wyższej składki zdrowotnej.

Dynamiczny wzrost płacy minimalnej - Korzyści i zagrożenia

Dynamiczny wzrost płacy minimalnej, zwłaszcza w ciągu ostatnich lat, ma swoich zwolenników i przeciwników. Jednak fakt ten budzi pewne kontrowersje. Wzrost płacy minimalnej może być problematyczny dla mikroprzedsiębiorstw, szczególnie w branżach usługowych, które muszą zmierzyć się z koniecznością pokrycia wyższych kosztów zatrudnienia. Z drugiej strony, rosnąca płaca minimalna wpłynęła pozytywnie na domowy budżet wielu pracowników.

Szkolenia dla działów kadr i płac

Aby sprostać wyzwaniom związanym z nową płacą minimalną w 2024 roku, działy zarządzające ludźmi i zatrudnieniem powinien rozważyć inwestycję w doskonalenie swojej wiedzy w tym zakresie. Szkolenia kadry i płace pomogą pracownikom zrozumieć nowe przepisy i dostosować się do nich.

Skorzystaj ze szkoleń Centrum Verte

Centrum Verte oferuje profesjonalne szkolenia kadry i płace, które mogą pomóc pracownikom tych działów w dostosowaniu się do nowych przepisów dotyczących płacy minimalnej w 2024 roku. Dzięki tym szkoleniom pracownicy będą na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami prawa, a firma będzie mogła działać w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Podsumowanie

Nowa płaca minimalna w 2024 roku przynosi ze sobą wiele wyzwań dla działów kadr i płac. Konieczność dostosowania się do podwyżek, rozważenie konsekwencji ekonomicznych oraz zapewnienie, że wszystkie procedury są zgodne z przepisami, to tylko niektóre z zagadnień, które będą musieli uwzględnić pracownicy tych działów. Jednym z rozwiązań jest inwestycja w szkolenia, które pomogą zrozumieć i skutecznie wdrożyć nowe regulacje.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń kadry i płace, które mogą wesprzeć Twoją w przygotowaniach do zmian w płacy minimalnej.