czwartek, 09 maj 2024 17:36

Zwolnienia grupowe w Krakowie

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zwolnienia grupowe w Krakowie Zwolnienia grupowe w Krakowie fot: pixabay

Kraków wyróżnia się na tle kraju największą liczbą zwolnień grupowych na początku 2024 roku. Z raportu Grodzkiego Urzędu Pracy wynika, że dotknęły one blisko tysiąc osób, co stanowi istotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

Czego się dowiesz:

  • Ile osób zostało objętych zwolnieniami grupowymi w Krakowie w pierwszym kwartale 2024 roku?
  • Jakie główne czynniki wpływały na zwiększenie liczby zwolnień grupowych w Krakowie?
  • Jak rozwój sztucznej inteligencji wpływa na rynek pracy w Krakowie?
  • Jakie działania zapowiada Grodzki Urząd Pracy w odpowiedzi na wzrost zwolnień grupowych?
  • Jaką stopę bezrobocia odnotowano w Krakowie na koniec marca 2024 roku?

Statystyki zwolnień grupowych

W pierwszym kwartale roku, zwolnieniami grupowymi objęto 1 140 osób, co jest rekordową liczbą dla miasta. Najwięcej zwolnień nastąpiło w lutym - 549 osób, a najmniej w marcu - 154 osoby. Dla porównania, w całym 2023 roku liczba ta wynosiła 954 osoby. Grodzki Urząd Pracy odnotowuje, że głównym czynnikiem wpływającym na zwiększenie liczby zwolnień jest sezonowość pracy, inflacja oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia.

Analiza przyczyn

Zdaniem Marek Cebulaka, dyrektora Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przyczynami zwiększonej liczby zwolnień mogą być długofalowe skutki inflacji, wyższe koszty zatrudnienia oraz optymalizacja procesów wewnętrznych firm. Ważnym aspektem jest także rozwój sztucznej inteligencji, która zaczyna zastępować pracę ludzi w niektórych sektorach.

"Wzrost liczby zwolnień grupowych, jaki nastąpił na początku roku, z pewnością wymaga dalszych obserwacji. Jeśli skala zwolnień grupowych pozostanie znacząca a przyrost osób bezrobotnych będzie notował niepokojące odczyty, będziemy reagować na bieżąco." - Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Sytuacja na tle kraju

Kraków, mimo rekordowej liczby zwolnień, nadal ma jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju, wynoszącą na koniec marca 2,1%. W porównaniu z innymi dużymi miastami, jak Warszawa czy Wrocław, Kraków wciąż jest atrakcyjnym miejscem dla pracowników, co podkreśla dyrektor GUP, Marek Cebulak.

"Wierzę, że Kraków od lat jest miejscem, które ciągle się rozwija i konkuruje o pracownika z największymi miastami nie tylko z Polski, ale i Europy. Mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o rynek zatrudnienia, to pozostanie takim nadal." - Marek Cebulak, dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Pomimo rekordowej liczby zwolnień grupowych, Kraków utrzymuje niską stopę bezrobocia i dynamicznie rozwija się na tle innych polskich miast. Zarządzanie zmianami na rynku pracy pozostaje kluczowe dla utrzymania konkurencyjności miasta. Grodzki Urząd Pracy obiecuje bieżące monitorowanie sytuacji i reagowanie na niepokojące zmiany w sektorze zatrudnienia.

źródło: p'ropertynews.pl