czwartek, 04 kwiecień 2024 11:03

Kiedy możesz otrzymać wypowiedzenie nadzwyczajne w Niemczech?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
kundigung z pracy kundigung z pracy pixabay

Wyróżniamy wiele rodzajów wypowiedzeń umów o pracę, które może otrzymać pracownik. Najczęściej mamy do czynienia z wypowiedzeniem tradycyjnym, czyli takim, gdzie zachowany zostaje okres wypowiedzenia. Zdarza się jednak, że pracodawca wręcza wypowiedzenie nadzwyczajne, które tego okresu już nie zachowuje. W jakich sytuacjach można otrzymać wypowiedzenie nadzwyczajne i czy niemieccy pracodawcy zawsze przestrzegają prawa, wręczając ten dokument?

 

Wypowiedzenia nadzwyczajne, kiedy może zostać wręczone?

Wypowiedzenie nadzwyczajne jest dokumentem, który po jego wręczeniu jest równoznaczny z natychmiastowym zakończeniem stosunku pracy. W naszych przepisach ten rodzaj wypowiedzenia określany jest jako wypowiedzenie dyscyplinarne. Każdy z nas wie, z czym wiąże się takie wypowiedzenie i zapewne domyślamy się, z jakich powodów może być one wręczone.

Wypowiedzenie nadzwyczajne wręczane jest w sytuacjach, gdy pracownik nie przestrzega obowiązującego regulaminu bądź przepisów prawnych. Często powodem zwolnienia jest spożywanie alkoholu w miejscu pracy, agresja, kradzież, mobbing, niestawianie się w pracy, niereagowanie na polecenia służbowe itp.

Co należy jednak zrobić, jeżeli nie zgadzamy się z tym wypowiedzeniem i w żaden sposób my nie zawiniliśmy. Czy pracodawca może bezkarnie wręczyć nam kundigung z pracy, licząc na naszą niewiedzę bądź to, iż nie podejmiemy żadnych kroków?

Jakie kroki możesz podjąć, gdy otrzymasz wypowiedzenie nadzwyczajne?

Jeżeli otrzymałeś wypowiedzenie nadzwyczajne, ale nie zgadzasz się z tym dokumentem, musisz jak najszybciej podjąć stosowne kroki. Jeśli nie zareagujesz, będzie to równoznaczne z tym, iż akceptujesz wypowiedzenie i to, co się w nim znajduje.

W wypowiedzeniu nadzwyczajnym musi być podany powód zwolnienia, ale pracodawcy często naciągają tę kwestię, a co za tym idzie wypowiedzenie nie zawsze jest zgodne z prawem. Musisz wiedzieć, że nie tylko wypowiedzenie nadzwyczajne uprawnia pracownika do działania, ale też w sytuacji otrzymania ordentliche kundigung. W obu przypadkach, właściwym działaniem, aby przeciwdziałać wypowiedzeniu jest rozpoczęcie powództwa w sądzie pracy.

Czy masz szansę wygrać przed sądem?

Przed skierowaniem sprawy do sądu warto skonsultować sprawę z prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy. Pomoże on zrozumieć podstawy prawne i ocenić szanse w przypadku dochodzenia roszczeń przed sądem. W Niemczech, aby wygrać sprawę przed sądem w przypadku wypowiedzenia nadzwyczajnego, musisz udowodnić, że wypowiedzenie było nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami prawa.

Ważne jest zebranie odpowiednich dowodów i dokumentacji, które potwierdzą twoje argumenty. Jeśli pracodawca nie będzie miał dowodów uprawniających do natychmiastowego zwolnienia Cię lub dowody te, będą wątpliwe Twoje szanse na wygranie, będą naprawdę duże. Dochodzenie swoich praw przed sądem, korzystanie z pomocy prawnej i walka z nieuczciwym pracodawcą to coś, na co decyduje się coraz większa liczba zwolnionych pracowników.