poniedziałek, 03 październik 2022 10:25

Ubezpieczenia majątkowe

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
pixabay pixabay

Zabezpieczyć możemy niemal wszystko- zaczynając od mieszkania, domu, pojazdów, poprzez wyposażenie domu, magazyny, statki, a kończąc na odpowiedzialności oraz życiu i zdrowiu ludzkim. Taki ogrom ubezpieczeń zmusza do dokonania ich podziału na dwa rodzaje: majątkowe oraz osobowe. Taki podział wydaje się być jak najbardziej słuszny i użyteczny.

 

Według Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej ubezpieczenia podzielone są na działy:

dział I – ubezpieczenia na życie,
dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.
Pojęcie Ubezpieczenia majątkowego
Ubezpieczenie majątkowe jest to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest majątek, który można wycenić. W praktyce oznacza to ochronę ubezpieczonego mienia lub odpowiedzialności do wyrównania szkody poszkodowanym osobom. Ubezpieczonym może być zarówno osoba fizyczna jak i prawna.
Ubezpieczenia majątkowe można podzielić na:

ubezpieczenie mienia,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli OC.
Ubezpieczenie OC
Ubezpieczenie OC jest specjalnym rodzajem ochrony majątku, ponieważ nie zabezpiecza ubezpieczonego bezpośrednio. W ramach polisy towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na swoje barki naszą odpowiedzialność cywilną. Jednym słowem zostajemy zwolnieni z obowiązku wypłacenia osobom trzecim odszkodowania za szkodę, do której się przyczyniliśmy. Polisa OC chroni więc nasz budżet na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń.

Do polis odpowiedzialności cywilnej należy m.in. ubezpieczenie:

OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, czyli popularne OC samochodu (więcej o OC auta na ubezpieczenia.komunikacyjne.pl),
OC w życiu prywatnym,
OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego,
OC nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
OC komorników,
OC zarządcy nieruchomości.
Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie mienia– jest to typowy rodzaj ubezpieczenia majątkowego, gdyż przedmiotem zabezpieczenia są posiadane przez nas dobra materialne. Ubezpieczenie polega na wypłacie stosownego odszkodowania na wypadek zniszczenia lub utraty ubezpieczonego mienia. Polisa może chronić nasz majątek w postaci nieruchomości, samochodu, firmy, upraw rolnych, narzędzi, przedmiotów domowego użytku … Można by było wymieniać bez końca, gdyż to co chcemy ubezpieczyć zależy tylko od nas i od oferty danego ubezpieczyciela. Wysokość wypłaconego odszkodowania za wyrządzone szkody zależy ściśle od ustalonej sumy ubezpieczenia, która jest maksymalną kwotą jaką ubezpieczyciel może przyznać. Ubezpieczenie mienia najczęściej wykupowane jest w celu ochrony mieszkania lub domu i samochodu (ubezpieczenie autocasco, czyli popularne AC).