Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ujawnili torebkę wykonaną ze skóry chronionej kobry. Towar próbowała nielegalnie przewieźć przez granicę obywatelka Ukrainy.

Czego się dowiesz:

  • Co odkryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na granicy w Medyce?
  • Z jakiego materiału była wykonana torebka znaleziona w bagażu Ukrainki?
  • Jakie przepisy naruszyła obywatelka Ukrainy próbując przewieźć torebkę przez granicę?
  • Jakie są konsekwencje prawne nielegalnego przewozu chronionych gatunków roślin i zwierząt?
  • Kto wydaje zezwolenia na przewóz okazów zagrożonych wyginięciem w Polsce?

Odkrycie na granicy

Podczas rutynowej kontroli na przejściu granicznym w Medyce, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej odkryli torebkę wykonaną ze skóry kobry okularnika indyjskiego (Naja naja), która jest objęta ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Torebka znajdowała się w bagażu 65-letniej obywatelki Ukrainy, która nie posiadała wymaganego zezwolenia na przewóz przez granicę.

Procedury i przepisy

W związku z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie przyrody, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali towar do dalszego postępowania. Każdego roku, funkcjonariusze podkarpackiej KAS udaremniają liczne próby nielegalnego przewozu przez granicę chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Konsekwencje prawne

Przywóz i wywóz okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem na teren Unii Europejskiej wymaga odpowiednich zezwoleń i świadectw CITES, wydawanych przez właściwe organy administracyjne. W Polsce jest to Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Nielegalny przewóz i handel takimi okazami jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Incydent z torebką wykonaną ze skóry chronionej kobry jest kolejnym przykładem na konieczność ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przyrody. Funkcjonariusze KAS kontynuują swoje działania w celu ochrony zagrożonych gatunków i egzekwowania prawa.

źródło: TVP Rzeszów

Troje małych dzieci zniknęło z podwórka w Zakopanem, co spowodowało alarm rodziców i mobilizację policji. Dzięki szybkiej interwencji i szeroko zakrojonym poszukiwaniom, dzieci zostały odnalezione całe i zdrowe.