sobota, 16 grudzień 2023 12:10

Dlaczego wartość Twojej firmy może być niższa, niż myślisz?

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
wyceną przedsiębiorstwa wyceną przedsiębiorstwa Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license

Umiejętna wycena przedsiębiorstwa jest jedną z kluczowych kompetencji współczesnych biznesów – zarówno w kontekście ich bieżącej działalności, jak i planowanego rozwoju. Istnieje kilka czynników, które mogą powodować przeszacowanie lub niedoszacowanie wartości firmy. Co sprawia, że wycena firmy nie odzwierciedla jej faktycznej wartości?

 

Czym jest wartość firmy i od czego ona zależy?

Wartość firmy jest wskaźnikiem odzwierciedlającym zdolność danego podmiotu do 

generowania zysków, przyciągania inwestorów oraz utrzymania konkurencyjności rynkowej. Uzależniona jest od szeregu czynników, wśród których najważniejsze są rentowność, płynność finansowa i efektywność operacyjna. Nie bez znaczenia jest też różnorodność oferty produktów lub usług, a także strategia marketingowa i wizerunek firmy. Również elastyczność względem zmieniających się warunków rynkowych wpływa na ocenę biznesu. 

Co sprawia, że realna wartość firmy różni się od zakładanej?

Rzeczywista wartość firmy może być niekiedy niższa od jej wyceny – a to wynikać może z kilku różnych powodów. Omawiamy najistotniejsze czynniki, które mogą powodować rozbieżności.

1.    Błędne prognozy finansowe

Jedną z kluczowych przyczyn niezgodności między wyceną przedsiębiorstwa a jego realną wartością jest bazowanie na zbyt optymistycznych prognozach dotyczących możliwości wzrostu biznesu i zdolności generowania zysków. Przy błędnych założeniach rzeczywista wartość wycenianej firmy może okazać się niższa. 

2.    Zawyżona wartość aktywów

Kolejnym z powodów różnic między wyceną przedsiębiorstwa a jego faktyczną wartością są zawyżone aktywa. W przypadku, gdy dany podmiot zawyża wartość posiadanych aktywów, takich jak nieruchomości czy sprzęt, to może to skutkować przeszacowaniem wartości firmy. 

3.    Brak zarządzania ryzykiem

Częstym problemem jest brak efektywnego zarządzania ryzykiem – zwłaszcza dotyczącym rynku, na którym działa wyceniane przedsiębiorstwo. Wycena firmy, która funkcjonuje w środowisku postrzeganym jako bardziej ryzykowne, może nie oddawać w pełni prawdziwej wartości podmiotu. 

4.    Ignorowanie sytuacji rynkowej

Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym również mogą wpłynąć na rzeczywistą wartość firmy. Różnice między wyceną przedsiębiorstwa a jego rzeczywistą wartością mogą dotyczyć zwłaszcza tych podmiotów, które nie wykazują się elastycznym podejściem i nie dbają o zachowanie konkurencyjności.

Jak prawidłowo ustalić wartość firmy?

Wartość firmy jest złożonym zagadnieniem – potencjalne różnice między zakładaną a rzeczywistą wartością mogą wynikać z wielu czynników, które należy uwzględnić w procesie wyceny przedsiębiorstwa. Skrupulatna analiza sytuacji jest z tego powodu kluczowa dla dokładnej oceny wartości firmy. Wycenę danego podmiotu gospodarczego warto powierzyć ekspertom – na przykład firmie CMT Advisory, która zapewnia kompleksowe wsparcie i indywidualne podejście przy ustalaniu wartości firmy.